Ecoparents logo

Borstvoeding, kraamtranen en postpartum depressie

Veel moeders hebben ergens in de kraamweek een moment dat ze onverwachts in huilen uitbarsten. Dit verschijnsel wordt kraamtranen of "baby-blues" genoemd. Meestal verdwijnen de kraamtranen weer snel.
In een aantal gevallen lijkt het huilen erger te worden. Ook kunnen een gevoel van onrust, eenzaamheid, slapeloosheid, slechte eetlust en dergelijke ontstaan. Als deze gevoelens niet verminderen in ongeveer twee weken, of ze verergeren, dan kan er sprake zijn van een post partum depressie (ppd). Als je denkt dat je een depressie hebt, schakel dan je verloskundige, gyneacoloog of huisarts in voor verdere hulp.
Een enkele keer ontstaat een postpartum psychose of kraampsychose. In dit geval zijn de verschijnselen veel erger en de gevoelens en het handelen van een moeder kunnen een gevaar voor zichzelf of haar baby zijn. Direct medisch ingrijpen is dan noodzakelijk, waarbij opname op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis tot de mogelijkheden behoort.

Depressie....en dan?

Een depressie kan behandeld worden door een combinatie van medicijnen, psychotherapie, steun en zorg voor de moeder en zelfhulp. Welke combinatie het beste werk, is voor elke moeder anders.
Ten onrechte wordt vaak gedacht dat een moeder moet stoppen met borstvoeding als zij depressief is. Vaak wordt gedacht dat het teveel voor haar is om haar baby te voeden, of het gebruik van antidepressiva wordt als aanleiding genoemd om de moeder te doen stoppen met borstvoeden. Dat is jammer, want vaak is er een medicijn te vinden dat samengaat met borstvoeding. Ook zal onder invloed van de borstvoeding de verandering in de hormoon spiegels geleidelijker plaatsvinden, wat een remmende invloed kan hebben op het ontstaan of de ernst van de depressie. Daarnaast is het geven van borstvoeding iets, wat de band tussen moeder en kind versterkt.

Borstvoeding en medicijnen

Als een arts voorstelt de ppd te behandelen met medicijnen, dan kan een moeder vragen om een medicijn dat samengaat met borstvoeding. Eventueel kan in sommige gevallen de groei en ontwikkeling van de baby nauwlettend in de gaten worden gehouden. Soms vinden moeders het moeilijk om medicijnen te gebruiken terwijl ze borstvoeding geven. Het kan dan helpen met een deskundig persoon te bespreken in welke mate het medicijn in de melk en in de baby komt en wat de gevolgen kunnen zijn. Als een arts een medicijn heeft voorgeschreven dat goed samengaat met borstvoeding, dan is er in de regel geen reden voor een moeder om zich ongerust te maken over grote hoeveelheden medicijn in de moedermelk. Contact zoeken met lotgenoten via e-maillijsten en fora kan de moeder helpen bij het maken van keuzes ten aanzien van medicatie bij een postpartum depressie.

Informatie:

Voor meer informatie over postpartum depressie:

Stichting Selene
Stichting Anu

Links

Borstvoedingpagina
Borstvoeding en medicijnen
Hulp bij borstvoedingsproblemen
Back to Home Page

© 2003 Nanny Gortzak