Ecoparents logo

Borstvoeding en milieuvervuiling: het voorkomen van verontreinigingen en schadelijke stoffen in moedermelk

Inleiding

Regelmatig komen er in de media berichten voorbij dat er stoffen in moedermelk aangetoond zijn die er van nature niet inhoren. Er is geen misverstand over mogelijk: milieuverontreinigingen horen niet thuis in moedermelk en de ontdekking van steeds meer lichaamsvreemde stoffen in moedermelk is zorgwekkend. Toch zijn er verschillende argumenten waarom borstvoeding de superieure babyvoeding blijft, ondanks nieuwe onderzoeksresultaten.

Onderzoek

De reden dat er in de toekomst regelmatig berichten komen over nieuw ontdekte verontreinigingen in moedermelk is, dat tegenwoordig meer en meer gebruik wordt gemaakt van biomonitoring via moedermelk. In gewoon Nederlands betekent dat, dat vrijwilligers een beetje van hun moedermelk afkolven en dit afstaan voor onderzoek. Deze vorm van onderzoek is makkelijk en erg bruikbaar: je hoeft er niemand voor te prikken en het blijkt dat als je onderzoek wilt doen naar stoffen die in je vet worden opgeslagen, dat dat makkelijk kan door het vet te onderzoeken dat in moedermelk zit. Een deel van het vet dat in moedermelk zit, wordt gevormd uit de lichaamsvoorraad vet van de moeder.

Het doel van biomonitoring is om na te gaan in welke mate mensen aan milieubelastende stoffen worden blootgesteld. Vanwege de methode die gebruikt wordt, namelijk monitoring via moedermelk, zal borstvoeding dus elke keer in de negatieve aandacht komen als er weer een vervuilende stof is aangetoond. We moeten echter niet vergeten dat de reden voor onderzoek naar een bepaalde stof is, dat die stof om te beginnen niet in het milieu en met name in onze voedselketen terecht hoort te komen en dit gevolgd wordt. Ook worden wij als volwassenen aan die stoffen blootgesteld. Er komen steeds meer nieuwe stoffen bij en de invloed van die stoffen, de interactie van dergelijke stoffen onderling en de invloed ervan op onze gezondheid, zijn op dit moment nog niet volledig te overzien.

Verontreinigde moedermelk en borstvoeding

Terecht vragen aanstaande en borstvoedende moeders zich af, of het nog verantwoord is om hun baby borstvoeding te geven. Elke ouder wil het beste voor haar/zijn kind en de keuze rond voeding neemt een belangrijke plaats in.

Voor veel milieuvreemde stoffen stoffen geldt, dat de belasting voor de geboorte al aanzienlijk is. Borstvoeding draagt aan verdere belasting bij. Maar ook overige voeding, inclusief kunstmatige zuigelingenvoeding, is niet vrij van contaminanten. Zolang er vervuilende stoffen in het milieu aanwezig zijn, zal ons lichaam ermee belast kunnen worden.

Toch blijft het geven van borstvoeding vooralsnog de optimale voeding. Moedermelk bevat talloze componenten die bijdragen aan een optimale ontwikkeling van het immuunsysteem van de baby en zorgt voor een optimale neurologische ontwikkeling. Daarnaast bevat borstvoeding antioxidanten, vitamines en mineralen die tesamen bijdragen aan de verwerking en het onschadelijk maken van voor het lichaam belastende stoffen. Verschillende onderzoeksgroepen over de hele wereld volgen al jaren borstgevoede baby's en tot nog toe worden schadelijke gevolgen van verontreinigingen uitsluitend, danwel hoofdzakelijk toegeschreven aan prenatale blootstelling.

Wat kun je doen om blootstelling via moedermelk te voorkomen?

Om de blootstelling aan milieuverontreinigende stoffen te verminderen voor en tijdens zwangerschap en tijdens de borstvoeding, kun je het volgende doen:

Beperk de hoeveelheid dierlijk vet in je eten. Vetoplosbare schadelijke stoffen stapelen op in dierlijk vet (denk ook aan volle melkproducten).
Vermijd pesticiden, verf met lood, dagelijkse en huishoudchemicalieen. (Verf, lijm, nagellak, verfverdunner, schoonmaakmiddelen). Voor veel schoonmaakartikelen bestaat een simpel, minder schadelijk alternatief.
Was en schil fruit en groenten voor consumptie.
Eet gevarieerd. Door telkens wat anders te eten, voorkom je dat je te veel van een voedingsmiddel binnenkrijgt dat misschien toevallig veel schadelijke stoffen bevat. Ook bevatten verschillende voedingsmiddelen verschillende stoffen die juist een bescherming tegen ziektes en gevolgen van vervuiling kunnen bieden.
Voorkom blootstelling aan alcohol en tabaksrook wanneer je zwanger bent of borstvoeding geeft. Vrouwen die roken en drinken blijken grotere hoeveelheden schadelijke stoffen in hun lichaam te hebben.
Beperk de hoeveelheid vis die je eet: somige vis bevat veel kwik en pcb's.

Ten slotte

Borstvoeding is niet alleen de beste voeding voor je baby, door borstvoeding te geven draag je actief bij aan het verminderen van milieuvervuiling. Door borstvoeding te geven, bespaar je water, energie, grondstoffen en schoonmaakmiddelen die nodig zijn voor het produceren van kunstmatige zuigelingenvoeding. Borstvoeding is een eerste stap op weg naar ecologisch ouderschap

Links

Breastfeeding, Breast Milk and Environmental Contaminants. ILCA, 2003
Breastfeeding remains the best choice in a polluted world
International POP's Elimination Network
Baby Milk Action
World Alliance for Breastfeeding Action
Borstvoedingspagina's
Back to Home Page

© 2004 Nanny Gortzak