Ecoparents logo

Moedermelk, donormelk en melkbanken

Ook in Nederkand groeit, met de stijgende cijfers voor borstvoeding, de ineteresse voor het gebruik van moedermelk van een donor.
In het veleden beschikte Nederlandse ziekenhuizen over moedermelkbanken. Helaas is daar door bezuinigingen en de opkomst van AIDS een einde aan gekomen.
Inmiddels is uit merdere onderzoeken gebleken, dat moedermelk van donoren met een paar simpele stappen tot een veilig product te veranderen is. Dat wil niet zeggen, dat de melk voor die stappen onveilig is. Maar net als elk ander product uit de voedingmiddelen industrie, of net als elk ander donor product (organen en weefsels, bloed), willen organizaties en overheden die zich inzetten voor het gebruik van donormelk de extra zekerheid hebben van behandelde melk.
Steeds meer ouders en zorgverleners zijn zich bewust van de meerwaarde van moedermelk, vooral in bijzondere omstandigeheden. Zieke en te vroeg geboren baby's blijken beter te gedijen wanneer zij gevoed worden door melk van hun moeder. In sommige gevallen is een moeder niet in staat haar melk te geven, fo zij heeft niet voldoende melk op dat moment. In die gevallen is het fijn, als een moeder, met behulp van donormelk, toch haar baby de optimale voeding kan geven.

In steeds meer landen worden allerlei initiatieven genomen om moeders die een overschot aan melk hebben, als donor te kunnen laten fungeren. Anderzijds groeit de behoefte aan donormelk. Het blijkt dat als zorgverleners eenmaal kennis gemaakt hebben met de voordelen die donormelk heeft boven het gebruik van de meer gangbare alternatieven voor moeders eigen melk, zij steeds vaker overgaan tot het voorschrijven van donormelk. Dit is volledig in overeenstemming met de opinie van deskundigen op het gebied van lactatiekunde, neonatologie en kindergeneeskunde.

Ook in Nederland is de belangstelling voor moedermelk, donormelk en wellicht de mogelijheid voor een moedermelkbank groeiende. Naar aanleiding van deze groeiende belangstelling, is door Chella Verhoeven een moedermelknetwerk opgericht. Dit netwerk heeft tot doel om mogelijke donoren en gebruikers van de melk aan elkaar te koppelen. In verband met de veiligheid van zowel donor als ontvanger, dient er wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. U kunt hier meer over lezen over het moedermelknetwerk. Voor meer informatie over donormelk en melkbanken, kunt u onderstaande links aanklikken.

Links

Use of Human milk
Moedermelknetwerk
Back to Home Page

© 2005 Nanny Gortzak